Màng nhựa PVC chống tĩnh điện

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
Màng nhựa PVC/ Cuộn mắt cáo
Màng nhựa PVC dẫn điện tốt và nó có thể được sử dụng như một bức tường rào cản  hay..
0 vnđ